juli 24, 2009

...and you can NOT quote me on that!

Bara 1 km kvar, iiih!

- Och så till sista punkten på dagordningen *spridda suckar*: Föreningen för mekanisk musik vill ha bättre skyltning till sin klubbstuga. Nu säger de att det är ett museum och att de enligt bestämmelserna har rätt att skylta från stora vägen.

- Ok, ok, de får väl en skylt till sitt "museum". (Och någon i rummet tolkade sedan kommunalrådets air quotes alldeles för bokstavligt.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar