januari 10, 2009

Apropå mångalenskap

Don't get between a man and his wolfman.

Svenska kyrkan har nu anpassat sig för att för första gången kunna viga alla Guds kärlekspar i kyrkan. Men för att ändå visa att man inte har förlorat, så tar de bort ordet "äktenskap" från vigselakten. Vad viktigt det är med terminologin:

SACRAMENTO, CA—Activists on both sides of the gay marriage debate were shocked this November, when a typographical error in California's Proposition 8 changed the state constitution to restrict marriage to a union between "one man and one wolfman," instantly nullifying every marriage except those comprised of an adult male and his lycanthrope partner...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar